Sunday, November 22, 2009

SOALAN TUGASAN 1 PENGAJIAN ISLAM MPW 1143

Anda dikehendaki menyiapkan tugasan 1 berkenaan ISLAM DAN CABARAN SEMASA. Di antara tajuk-tajuknya ialah :-

* Buli: Gejala keruntuhan akhlak yang membimbangkan
* Pembangunan dan Alam Sekitar
* Klon Manusia : Teknologi yang membelakangi sunnah
* Globalisasi : Cabaran dan Harapan
* Poligami : Salah faham terhadap Islam
* 1 Malaysia : Pro dan Kontra terhadap perpaduan ummah

Anda dikehendaki memilih salah satu daripada tajuk di atas. Tugasan ini boleh dibuat secara individu atau berkumpulan yang tidak melebihi 4 orang.

Tugasan hendaklah dihantar sebelum atau pada 20 December 2009

Tugasan hendaklah dihantar berbentuk softcopy dan hardcopy tanpa dibinding.
Tugasan hendaklah tidak kurang dari 7 halaman dan ditaip font 12 Times New Roman

No comments:

Post a Comment